آیا ماده گوگرد هنگام ترکیب با آب حل میشود ؟

دانلود فارسی

آیا ماده گوگرد هنگام ترکیب با آب حل میشود ؟

چرا گوگرد در آب حل نمیشود ماده بسیار عجیبی است که می تواند به راحتی آتش بگیرد و ماده بسیار با ارزشی نیز می‌باشد که استخراج آن بسیار سخت بوده و در مورد آنها بسیار سخت کار می کنند تا خود را از داخل معدن بیرون بکشند. گوگرد را در آزمایشگاه بسیار زیاد استفاده می […]

نوشته آیا ماده گوگرد هنگام ترکیب با آب حل میشود ؟ اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

مطالب مشابه